Produkty i usługi
Nasza oferta
Nasza oferta oświetlenia awaryjnego to kompleksowe rozwiązania dla Twoich potrzeb. Niezależnie od Twoich wymagań, mamy to, czego potrzebujesz.

Masz pytania?

Oprawy ewakuacyjne

Oprawa ewakuacyjna (kierunkowa) to rodzaj oświetlenia awaryjnego zaprojektowanego do wskazywania kierunku ewakuacji w przypadku zagrożenia lub awarii.

Te oprawy są istotnym elementem bezpieczeństwa w budynkach, ponieważ mogą znacznie zmniejszyć ryzyko paniki i chaosu podczas ewakuacji, zapewniając jasne wskazówki dotyczące drogi do bezpiecznego opuszczenia miejsca.

Oprawy awaryjne

Oprawy awaryjne (doświetlające) to rodzaj oświetlenia awaryjnego zaprojektowanego tak, aby w przypadku nagłej sytuacji, takiej jak pożar czy awaria prądu, zapewnić oświetlenie o odpowiednim, normatywnym natężeniu na poziomie podłogi, które umożliwi ludziom bezpieczne opuszczenie budynku.

Te oprawy są istotnym elementem bezpieczeństwa w budynkach, ponieważ mogą znacznie zmniejszyć ryzyko paniki i chaosu podczas ewakuacji lub podczas braku zasilania, zapewniając wymagane normami doświetlenie w osi drogi ewakuacji (1lx), przestrzeni otwartej (0,5lx) lub punktów ppoż. (5lx).

Specjalistyczne
oprawy awaryjne

Oprawy awaryjne specjalistyczne to rodzaj oświetlenia zaprojektowany do spełniania konkretnych wymagań lub zadań w różnych obszarach, takich jak przemysł, medycyna, a nawet rolnictwo. Te oprawy są dostosowane do specyficznych potrzeb i warunków. Zapewniamy oprawy awaryjne dla stref zagrożenia wybuchem EX, dla przemysłu spożywczego – produkcja HACCP, dla chłodni i mroźni – stałe niskie temperatury oraz dla przemysłu i górnictwa – wysoki stopień szczelność IP, odporność na trudne warunki pracy, ekstremalnie wysokie i niskie temperatury, czynniki chemiczne.

Akcesoria, pakiety akumulatorów

Akcesoria do opraw oświetleniowych to kluczowe elementy, które uzupełniają i wspierają funkcjonalność oraz wygląd oświetlenia. Wiemy, z jakimi problemami montażowymi lub projektowymi zmagają się nasi klienci, więc posiadamy szeroki wachlarz dodatkowych akcesoriów taki jak:

 • Pakiety akumulatorów NiCd, NiMh, Li-Ion, LiFePO4
 • Zestawy montażowe kątowe, naścienne
 • Zestawy do montażu dla okablowania natynkowego
 • Zestawy do montażu w sufitach podwieszanych oraz gips-karton
 • Zestawy osłonowe przed czynnikami zewnętrznymi takimi jak woda i pył
 • Wszelkiego rodzaju piktogramy na oprawy ewakuacyjne lub informacyjne
 • Kratki i siatki ochronne – zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym
 • Linki i łańcuszki do zwieszania opraw
 • Sztywne zwieszaki opraw
 • Mocowania semaforowe (flaga)
 • Zestawy do montażu na korytach i szynoprzewodach 3-fazowych
 • Akumulatory stacjonarne dla systemów zasilania centralnego (typu VRLA)

Systemy

System monitoringu oświetlenia awaryjnego to kluczowy element w zapewnianiu bezpieczeństwa w przypadku sytuacji awaryjnych, takich jak utrata zasilania czy pożar. Jest to inteligentny system, który nadzoruje i kontroluje działanie oświetlenia awaryjnego w budynkach lub przestrzeniach publicznych.

Dodatkowo system taki znacznie obniża koszty eksploatacji i testowania – wszystko dokonuje się automatycznie, wszelkie testy i raporty są automatyczne, wykonują się wg. zadanego harmonogramu. Całość zostaje zapisana w pamięci systemu z możliwością wysyłki powiadomień i raportów na e-mail oraz z możliwością zgrania na pamięć zewnętrzną USB lub kartę SD.

Wyróżniamy systemy monitoringu rozproszone (central test, oparte o własne zasilanie z akumulatorów) oraz systemy zasilania centralnego (bateria centralna 230V lub 24V-48V, gdzie akumulatory znajdują w jednym, centralnym miejscu).

Śledzenie stanu oświetlenia: system monitoruje stan wszystkich punktów oświetleniowych awaryjnych, sprawdzając ich gotowość do działania.

Diagnostyka awarii: jest w stanie identyfikować uszkodzenia czy nieprawidłowości w działaniu i sygnalizować je do odpowiednich służb lub osób odpowiedzialnych za konserwację.

Testy cykliczne: automatycznie przeprowadza testy cykliczne, aby zapewnić, że oświetlenie awaryjne jest w pełni sprawne.

Automatyczne włączanie: w przypadku utraty zasilania lub wykrycia sytuacji awaryjnej, system samoczynnie przełącza oświetlenie na tryb awaryjny.

Powiadomienia i alarmy: generuje alarmy lub powiadamia odpowiednie osoby lub służby w przypadku awarii lub konieczności interwencji.

Zdalne sterowanie: system pozwala na zdalne sterowanie oświetleniem awaryjnym, umożliwiając włączanie, wyłączanie czy przeprowadzanie testów z centralnego punktu zarządzania.

Integracja z Systemami Bezpieczeństwa: może być zintegrowany z innymi systemami bezpieczeństwa, jak system przeciwpożarowe, zwiększając efektywność działań w przypadku sytuacji kryzysowych.

Raportowanie i analiza: system generuje raporty dotyczące działania oświetlenia awaryjnego, umożliwiając analizę efektywności i wydajności systemu.

Regularna konserwacja: zaleca konserwację i utrzymanie systemu, aby zapewnić jego niezawodność w sytuacjach awaryjnych.

Systemy monitoringu oświetlenia awaryjnego są kluczowe dla bezpieczeństwa ludzi i mienia w przypadku sytuacji kryzysowych, zapewniając, że oświetlenie awaryjne jest zawsze gotowe do użycia. Ich funkcje zarządzania, diagnostyki i reakcji automatycznej znacznie podnoszą poziom bezpieczeństwa w różnych typach budynków i infrastrukturze publicznej.

Serwis

Zapewnimy kompleksową gamę usług związanych z konserwacją, naprawą, instalacją i ulepszaniem systemów oświetlenia.

Przez kilkanaście działania lat w branży awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, wiemy jak istotnym tematem dla naszych Klientów jest serwis i obsługa oświetlenia awaryjnego. Współpracujemy z klientami na zasadzie obsługi zarówno gwarancyjnej jak i pogwarancyjnej, przeglądów, konserwacji, wymian, modernizacji i pomiarów natężenia.

Konserwacja regularna: regularne przeglądy i konserwacja systemów oświetlenia, zapewniające ich prawidłowe działanie i bezpieczeństwo.

Naprawy awaryjne: szybkie interwencje w przypadku uszkodzeń, zapewniające szybką naprawę systemów oświetlenia.

Instalacja i projektowanie: projektowanie nowych systemów oświetlenia lub ulepszanie istniejących, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta.

Modernizacja i uaktualnienia: aktualizacja starszych systemów oświetlenia na nowoczesne, energooszczędne i wydajne rozwiązania.

Diagnostyka awarii: wykrywanie i diagnozowanie problemów związanych z oświetleniem.

Testy wydajności: regularne testowanie wydajności oświetlenia, zapewniające, że wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami.

Raportowanie i analiza: generowanie raportów z przeglądów i testów, aby zaprezentować klientowi stan systemu oświetlenia.

Bezpieczeństwo: zapewnienie, że oświetlenie działa w pełni, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa użytkowników.

Energooszczędność: optymalizacja systemów oświetleniowych w celu oszczędzania energii oraz optymalizacji kosztów eksploatacji. 

Profesjonalizm i doświadczenie: dostęp do wykwalifikowanych ekspertów, którzy dbają o prawidłowe funkcjonowanie oświetlenia.

Otrzymaj ofertę

Współpracę zaczynamy od konsultacji. Pierwszym krokiem jest rozmowa z nami. Konsultacje są darmowe, poznasz nas oraz wybierzemy odpowiednie rozwiązanie dla Ciebie.